Landmeten met GPS

Naast grondverzet en andere diensten heeft Melse Maljaars zich de laatste jaren ook gespecialiseerd in landmeetkundige dienstverlening. We hebben verschillende landmeters in dienst die gespecialiseerd zijn in dit werk. Een groot aantal van onze graafmachines en shovels zijn uitgerust met GPS machinebesturing. Bij het inzetten van deze machines maken en controleren onze landmeters de 3D-modellen.

GPS werkzaamheden

De landmeters van Melse Maljaars kunnen GPS bij diverse werkzaamheden toepassen. Bij het aanleggen van een tuin kijken we bijvoorbeeld met onze GPS apparatuur waar er gegraven moet worden voor een vijver en waar de grond weer verwerkt kan worden. GPS meten is zo nauwkeurig, dat de kraan exact op het juiste punt van de tekening van de architect of ingenieursbureau kan graven. En ook op grote oppervlaktes passen wij deze techniek toe. GPS wordt bijvoorbeeld vaak toegepast in de landbouw, als een boer een stuk land wil egaliseren. Door de GPS meting weten we precies hoeveel grond er op welk punt nodig is. Het toepassen van GPS is vaak kostenbesparend, doordat u efficiƫnter te werk gaat. Melse Maljaars kan de volgende landmeetkundige werkzaamheden voor u uitvoeren:

  • Maken van 3D-modellen voor machinebesturing
  • Verzorgen van site-kalibratie voor machinebesturing
  • 2D en 3D-situatiemetingen (0-metingen)
  • Uitzetten en aansturen van maatvoering
  • Hoeveelheidsbepalingen, grondbalans opstellen
  • Inmeten grenzen aan de hand van opgegeven coƶrdinaten
  • Oppervlaktebepaling en splitsen van (agrarische) percelen
  • Metingen voor opdrachtgevers t.b.v. oplevering, revisietekening, etc.
  • Inmeten kabels, leidingen en riolering

Meer weten over GPS meten?

Bent u benieuwd of onze landmeters u bij een bepaalde klus kunnen ondersteunen met landmeetkunde? We adviseren u graag over de mogelijkheden van GPS meten en vertellen u graag welke GPS apparatuur daar het meest geschikt voor is.