De CO2 prestatieladder is een instrument om energie en kosten te besparen. Maar tevens wordt de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht verminderd om zodoende ook de opwarming van de aarde tegen te gaan. We denken dan aan merkenkeuze, start-stopsysteem en roetfilters op de machines, zonnepanelen, etc. In onze visie is de grootste winst te behalen door sturing op gedrag van onze medewerkers. Daarom hebben we in het verleden de Cursus Het Nieuwe Draaien aangeboden. Begin volgend jaar staat hiervan het vervolg weer gepland.

Laadschop Volvo L70H

Melse Maljaars heeft geïnvesteerd in een nieuwe Volvo L70H shovel. Dit is een 2.0 versie met een lock up transmissie waarbij de versnellingen al bij een laag toerental een vaste verbinding vormen tussen de motor en de wielaandrijving. Dit kan resulteren in een verbetering van de brandstofefficiëntie tot 20%. Deze aankoop past helemaal in ons nieuwe beleid.  De  CO2 productie moet gereduceerd worden maar op capaciteit willen we niet in leveren!