Melse Maljaars maakt jaarlijks veel gebruik van haar veegmachines. In opdracht van het waterschap worden de wegen en fietspaden op Walcheren onderhouden. Met deze nieuwe frontveger kan geveegd worden in de uiterste hoeken. Verdere voordelen van een frontbezem ten opzichte van een achterbezem is het zicht en de trekker kan met andere werktuigen rijden.