In een interview van de ROVZ besteden we aandacht aan de veiligheid tijdens de oogst.

https://www.rovz.nl/onderwerpen/diversiteit-verkeersdeelnemers/landbouwverkeer/oogstseizoen/graan-seizoen