In opdracht van het Waterschap Scheldestromen worden er in de Middelburg enkele stuwen geplaatst. De werkzaamheden vinden plaats aan de Kruitmolenlaan en aan de Torenweg.

Toekomstig watersysteem

Door het veranderende klimaat vinden er steeds grotere weersextremen plaats. Het Waterschap probeert deze weersextremen zo goed mogelijk op te vangen door de nodige aanpassingen te maken in het watersysteem. Het waterschap heeft doelen gesteld voor 2027 voor het watersysteem ten opzichte van de klimaatomstandigheden die verwacht worden. Die doelen staan weergegeven op de site van Scheldestromen.

Werkzaamheden

Om het watersysteem van sloten en vijvers zo robuust mogelijk in te richten, wordt er aan de Kruitmolenlaan, ten westen van de sportvelden een nieuwe verbinding tussen twee sloten gegraven. Hierdoor ontstaat er meer doorspoeling in het watersysteem. De doorspoeling in het watersysteem kan worden geregeld met een daarvoor bestemde stuw. Stuwen kunnen worden gebruikt om in natte periodes water af te voeren. En in droge periodes kan met behulp van stuwen het waterpeil hoger worden gehouden om extreem lage grondwaterstanden te voorkomen.

In de sloot aan de Torenweg zal ook een nieuwe verbinding worden gegraven. Ook hierbij zal een stuw worden geplaatst.

 

Kruitmolenlaan

Torenweg