Het werk

Melse Maljaars voert voor waterschap Scheldestromen het onderhoudswerk uit aan het watersysteem op Walcheren en Noord-Beveland. Dit houdt in het uitbaggeren van sloten, het verwijderen en aanbrengen van beschoeiing, het verwijderen en aanbrengen van landbouwdammen en alle andere bijkomende werkzaamheden.

Onze aanpak

Door onze verschillende machines hebben wij voor iedere klus een geschikte machine of aanbouwdeel. Daarnaast hebben onze mensen al jaren ervaring met deze werkzaamheden. Zodoende dragen wij ons steentje bij aan een goede waterafvoer op Walcheren en Noord-Beveland