MONO-helden

Melse Maljaars is deze maand MONO-held! Piet de Visser ondertekende op 6 februari 2023 de
MONO belofte. Hij verklaart hiermee ervoor te zorgen dat Melse Maljaars MONO gaat rijden. Om
veiligheid voorop te stellen hoeven werknemers onderweg niet bereikbaar te zijn. Dat appje of
telefoontje kan best even wachten. Onderweg bellen verdubbelt namelijk het risico op een ongeval,
wanneer je onderweg een tekst leest of typt is de kans hierop wel zes keer groter.

 

Zo rijd je MONO

MONO is ongestoord onderweg zijn, zonder afleiding van appjes, social media of ingewikkelde
navigatiebesturing. Je kunt je telefoon op MONO zetten door deze tijdens het rijden op ‘stil’ of ‘niet
storen’ te zetten. Daar zijn gelukkig instellingen voor die je daarbij kunnen helpen. Zet je iOS of
Android telefoon op MONO!

 

MONO in de provincie Zeeland

De MONO-helden campagne is een initiatief van het ROVZ om afleiding in het verkeer bij werkgevers
en werknemers in de provincie Zeeland tegen te gaan. Organisaties in de provincie Zeeland kunnen
zich kosteloos aansluiten als MONO-held en op deze manier aandacht vragen voor verkeersveiligheid
binnen de organisatie. De MONO-helden toolkit is te downloaden via www.rovz.nl/toolkit

Lees meer over MONO