Melse Maljaars heeft in Veere beschoeiing geplaatst ter bescherming van de de waterkant.

Waarom beschoeiing?

Beschoeiing is een constructie die bescherming biedt aan de waterkant tegen afkalven, golfkrachten en andere gevaren voor de stabiliteit van de waterkant.

Wat is beschoeiing?

Verschillende typen beschoeiingen kunnen worden toegepast. Op dit project is gebruik gemaakt van beschoeiing bestaande uit palen met doek, dat aan elkaar wordt bevestigd.

Hoe wordt deze beschoeiing geplaatst?

Beschoeiingen kunnen niet altijd even makkelijk worden geplaatst. Vaak kan de kraan aan de wal blijven staan bij het plaatsten. In sommige gevallen zullen draglineschotten of een verlenggiek worden gebruikt. Bij dit project was het zelfs nodig om de kraan met een ponton te vervoeren.

Om de beschoeiing te plaatsten wordt eerst de huidige bodem op hoogte uitgegraven. Hierna wordt in een lijn palen de grond ingebracht. Daarna zal het doek bevestigt worden aan de palen. Het doek moet lang genoeg zijn, zodat de grond niet onder het doek wegspoelt. Als laatst kan de ruimte tussen de waterkant en het doek worden opgevuld met grond. Op deze wijze is de waterkant stabiel en zal inkalven niet zomaar plaatsvinden.

Wat is bijzonder aan dit project?

Bij dit project is de kraan op vier pontons geplaatst. Met behulp van stutpalen kon het ponton vast worden gezet in de bodem. Verder is grond getransporteerd, met behulp van een bootje en een twee andere pontons. De meeste werkzaamheden zijn bij een hoge waterstand uitgevoerd, omdat de pontons anders de bodem raakten.