Melse Maljaars als agrarisch loonbedrijf

Naast agrarisch loonwerk voor de veehouderij biedt Melse Maljaars ook loonwerkdiensten aan voor akkerbouwers. U kunt in alle fases van de gewassen op onze ondersteuning rekenen: bij grondbewerking, zaaien, verzorging en oogsten. Als agrarisch loonbedrijf volgen wij continu de ontwikkelingen in de akkerbouw. Er doen zich namelijk steeds weer andere gewassen en nieuwe teeltmethoden voor. Voor specialistische werkzaamheden is het niet altijd rendabel voor de akkerbouwer om zelf te investeren in machines. Melse Maljaars ontzorgt de akkerbouwer en kan snel schakelen op het juiste moment in het seizoen van de gewassen.

Grondbewerking en zaaien

Op het gebied van grondbewerking kunt u denken aan ploegen, frezen, spitten of de combinatie van spitten en zaaien. Melse Maljaars beschikt over zeven zaaimachines en levert deze machines altijd met een specialistische chauffeur. Deze zaaimachines zetten wij in voor tarwe, gerst, gras, suikerbieten en peulvruchten. Onze trekkers zijn uit te rusten met GPS, waardoor we onze werkzaamheden zeer nauwkeurig kunnen uitvoeren.

Oogsten

Melse Maljaars beschikt over vier combines waarmee we tijdens de oogstperiode tarwe, gerst en graszaad kunnen dorsen. Vervolgens kan de balenpers het droge stro of hooi samenpersen tot grote en kleine balen. Suikerbieten oogsten we in het najaar met een Vervaet bietenrooier. Deze machine is ook geschikt voor zware omstandigheden, bijvoorbeeld als het land erg nat is in het najaar. Onze bietenrooier kan ook in deze omstandigheden goed over het land rijden om bieten te rooien. Met een overlaadwagen transporteren we de suikerbieten naar een trekkercombinatie.

Machines voor agrarisch loonwerk in de akkerbouw

Het machinepark van Melse Maljaars is volledig ingericht om de akkerbouwers aan de westkant van Walcheren van dienst te zijn. Dit betekent dat we ons als agrarisch loonbedrijf vooral gespecialiseerd hebben in machines voor de graanteelt en suikerbietenwinning. Melse Maljaars beschikt over de volgende agrarische machines:

  • Suikerbietenrooier en overlaadwagen voor de suikerbieten
  • Vier combines
  • Twee grootpakpersen en balenwikkelaar
  • Zeven zaaimachines
  • Spitmachine, ook mogelijk in combinatie met zaaimachine
  • Kunstmeststrooier
  • Schoffelmachine voor bieten
  • Diverse John Deere trekkers
  • Diverse kleine machines

Meer weten of machine inhuren voor akkerbouw?

Bent u benieuwd of onze machinisten u kunnen ondersteunen in grondbewerking of bij het zaaien of oogsten van uw gewassen? We adviseren u graag over de mogelijkheden. Direct een machine inhuren? Neem contact op via info@melse-maljaars.nl of bel naar 0118 – 58 15 13.